Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 632 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1307
Číslo zakázky: GA109033

Projekty řešitele