prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc.

Projekty řešitele:

Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)