prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc.

Projekty řešitele:

Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)