Vzájemný vztah veřejného sociálního pojištění v ČR a harmonizace sociálního zabespečení v EU

Věda a výzkum