doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

Projekty řešitele:

Vzájemný vztah veřejného sociálního pojištění v ČR a harmonizace sociálního zabespečení v EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Doktorské studium na FFU v oborech Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku
MŠMT
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Děkan a děkanát (1010)

Vedejší specializace Veřejné finance - v angličtině
MŠMT
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Děkan a děkanát (1010)

Fiskální decentralizace jako nástroj optimalizace vývojových a daňových rozhodnutí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Členství ve světové International Institute of Public Finanace. ˇUčast na výše konferenci výše uvedené instituce
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných financí
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Inovace výuky předmětů katedry veřejných financí s využitím nových prvků audiovizuální a počítačové techniky
FRVŠ

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Účast na světovém kongresu IIPF a prezentace výsledků výzkumu v rámci grantu GA ČR
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)