doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

Projekty řešitele:

Vzájemný vztah veřejného sociálního pojištění v ČR a harmonizace sociálního zabespečení v EU
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Doktorské studium na FFU v oborech Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Vedejší specializace Veřejné finance - v angličtině
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Fiskální decentralizace jako nástroj optimalizace vývojových a daňových rozhodnutí
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Členství ve světové International Institute of Public Finanace. ˇUčast na výše konferenci výše uvedené instituce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných financí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Inovace výuky předmětů katedry veřejných financí s využitím nových prvků audiovizuální a počítačové techniky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Účast na světovém kongresu IIPF a prezentace výsledků výzkumu v rámci grantu GA ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)