Fakulta financí a účetnictví: Děkan a děkanát

Řešené projekty

Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska/IP
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
2005 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Doktorské studium na FFU v oborech Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Vedejší specializace Veřejné finance - v angličtině
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)