Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska/IP

Věda a výzkum