prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Projekty řešitele:

Teorie zastoupení v souvislosti s fúzemi a akvizicemi, prvotními veřejnými nabídkami a insolvenčním řízením
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska/IP
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
2005 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Děkan a děkanát (1010)

Model nákladů zastoupení
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Corporate governance a jeho rating v české republice
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Dividendová politika českých podniků
2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)