prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Projekty řešitele:

Teorie zastoupení v souvislosti s fúzemi a akvizicemi, prvotními veřejnými nabídkami a insolvenčním řízením
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska/IP
MŠMT - VZ
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Děkan a děkanát (1010)

Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
MŠMT - VZ
2005 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Děkan a děkanát (1010)

Model nákladů zastoupení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Corporate governance a jeho rating v české republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Dividendová politika českých podniků
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)