Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska

Věda a výzkum