Testování efektivity kapitálových trhů s využitím anticipativních modelů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Vladislav Vacek
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 300 430 Kč
Registrační číslo F1/6/2013
Číslo zakázky: IG102033

Projekty řešitele