Ing. Vladislav Vacek

Projekty řešitele:

Testování efektivity kapitálových trhů s využitím anticipativních modelů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)