Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a jejich přínosem finanční pozici podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Artur Rutkouski
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 163 870 Kč
Registrační číslo 5/2011z
Číslo zakázky: IG107011z

Projekty řešitele