Teoretické aspekty odhadu nákladů kapitálu a jejich praktické využití při oceňování nehmotného majetku a při odhadu diskontů a prémií při oceňování podniků v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. června 2006
Řešitel: Ing. Barbora Jetmarová
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 64 000 Kč
Registrační číslo 2/05
Číslo zakázky: IG104025

Projekty řešitele