Ing. Barbora Jetmarová

Projekty řešitele:

Teoretické aspekty odhadu nákladů kapitálu a jejich praktické využití při oceňování nehmotného majetku a při odhadu diskontů a prémií při oceňování podniků v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)