Specifika a důsledky vnitroskupinového financování investičních a neinvestičních projektů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 30. prosince 2012
Řešitel: Ing. Jiří Jakoubek
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 152 600 Kč
Registrační číslo F1/25/2012
Číslo zakázky: IG104032

Projekty řešitele