Ing. Jiří Jakoubek

Projekty řešitele:

Specifika a důsledky vnitroskupinového financování investičních a neinvestičních projektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)