Analýza přístupů a metod měření výkonnosti (efektivnosti) fúzí a akvizic a měření a hodnocení výkonnosti private backed equity IPO.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Hoang Pham
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 209 410 Kč
Registrační číslo F1/64/2014
Číslo zakázky: IG104024

Projekty řešitele