Měření ziskovosti zákazníků ve finančních institucích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Petr Vacek
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 84 060 Kč
Registrační číslo F1/33/2010
Číslo zakázky: IG107030

Projekty řešitele