Ing. Petr Vacek

Projekty řešitele:

Měření ziskovosti zákazníků ve finančních institucích
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)