Nové trendy a inovace na finančních a kapitálových trzích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2025
Řešitel: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 576 200 CZK
Registrační číslo F1/47/2022
Číslo zakázky: IG102032
Projekt tvoří několik provázaných celků navazujících na oblasti a segmenty finančních trhů, které jsou v zájmu zkoumání členů katedry a jejich doktorandů. Mají za cíl zachytit nejnovější trendy, vlivy a faktory ovlivňující vývoj na finančních trzích a též strukturální změny, ke kterým v souvislosti s měnícími se riziky a podmínkami dochází. Budou zkoumány příčiny a důsledky probíhajících změn při zohlednění vazeb v oblasti různých částí finančních trhů, dále budou analyzovány a vyhodnocovány předpoklady budoucího vývoje na českém i zahraničním finančním trhu. V rámci realizace projektu budou rovněž zachyceny další nejnovější poznatky z oblasti vývoje a trendů ve světě a komparovány s vývojem na českém trhu.
Finanční trhy čelí turbulentní době v kontextu měnících se potřeb investorů i emitentů a jejich klientů. Dochází k významným změnám úrokových sazeb a tlaku na digitalizaci nejen vlivem COVID-19 pandemie.
V rámci grantu bude zkoumán vliv makroekonomických a mikroekonomických faktorů na profitabilitu institucí působících na finančních trzích, přičemž se předpokládá komparace zjištěných vazeb pro ČR s vybranými státy Evropy i světa.