doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Nové trendy a inovace na finančních a kapitálových trzích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2025

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Vývojové trendy na finančních trzích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)