doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Nové trendy a inovace na finančních a kapitálových trzích
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vývojové trendy na finančních trzích
2019 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)