Vývojové trendy na finančních trzích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2022
Řešitel: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 674 520 Kč
Registrační číslo F1/46/2019
Číslo zakázky: IG102029
Projekt tvoří několik provázaných celků, které mají za cíl zachytit nejnovější trendy, vlivy a faktory ovlivňující vývoj na finančních trzích, jejich příčiny a důsledky, zohlednit vazby v oblasti finančních trhů a analyzovat a vyhodnotit předpoklady budoucího vývoje zejména na českém finančním trhu. V rámci realizace projektu budou rovněž zachyceny další nejnovější poznatky z oblasti vývoje a trendů ve světě s komparací vývoje na českém trhu.