Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. července 2009 - 30. června 2012
Řešitel: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VK
výzva: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Celkový rozpočet: 6 936 246 CZK
Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0182
Číslo zakázky: ES102079