Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2018
Řešitel: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 901 000 Kč
Registrační číslo 16-21506S
Číslo zakázky: GOA102016