Vybrané problémy v rámci oceňování podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Ing. Lucie Zahradníčková
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 95 000 Kč
Registrační číslo 1/06
Číslo zakázky: IG104016

Projekty řešitele