7.Využití účetních informací ve finanční analýze-aplikace gnostických metod

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 120/7
Číslo zakázky: IG105092

Projekty řešitele