prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.

Projekty řešitele:

7.Využití netradičních metod v rozborech účetních výkazů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

7.Využití účetních informací ve finanční analýze-aplikace gnostických metod
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)