prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.

Projekty řešitele:

7.Využití netradičních metod v rozborech účetních výkazů
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

7.Využití účetních informací ve finanční analýze-aplikace gnostických metod
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)