Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv

Věda a výzkum