Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2017
Řešitel: prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 987 000 Kč
Registrační číslo 15-00036S
Číslo zakázky: GA102035