prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.

Projekty řešitele:

Experience-sharing of V 4 countries to strenghten civic engagement
Visegrad Fund (VF)
2019 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2017

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)