prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.

Projekty řešitele:

Experience-sharing of V 4 countries to strenghten civic engagement
2019 - 2020
Visegrad Fund (VF)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M
2019 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)