Oceňování aktiv, internetová data a strojové učení se zpracováním přirozeného jazyka v době udržitelných a decentralizovaných financí za nejistoty

Věda a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2024 - 31. prosince 2026
Řešitel: prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 998 000 CZK
Registrační číslo 24-10008S
Číslo zakázky: GA102024
Tento projekt se zaměřuje na prohloubení našeho porozumění finančním trhům prostřednictvím
modelů s využitím metod strojového učení. Tyto metody nám umožní agregovat informace o
sentimentu a pozornosti získané z internetu s dalšími tržními anomáliemi a analyzovat jejich
nelineární interakce, abychom tak lépe porozuměli jejich roli při oceňování aktiv. Použijeme
pokročilé modely zpracování přirozeného jazyka pro extrakci multidimenzionálních prvků
souvisejících se sentimentem z finančních zpráv i z textů sociálních médií pro analýzu jejich
dopadů na tržní anomálie a efektivitu trhu. Budeme aplikovat modely strojového učení na
analýzu trhů s kryptoměnami a k nalezení nových způsobů modelování výnosů kryptoměn na
základě transakčních dat, dat z objednávkové knihy a z ukazatelů sentimentu a pozornosti
získaných z internetu. Očekáváme, že náš výzkum ve výše popsaných oblastech také poskytne
další vhled na úzce související oblasti modelování cen komodit, klimatických rizik ve financích,
kreditního rizika, oceňování opcí i do problematiky podnikových financí.

Projekty řešitele