Experience-sharing of V 4 countries to strenghten civic engagement

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. května 2019 - 1. května 2020
Řešitel: prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet:
Registrační číslo xxxx
Číslo zakázky: GZ1020xx