Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2023
Řešitel: prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 10 947 000 Kč
Registrační číslo 19-26812X
Číslo zakázky: GO102019

Projekty řešitele