Strukturální distorze v dańovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 025 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/1294
Číslo zakázky: GA108029