Společný seminář katedry veřejných financí s prezidentem International Institute of Public Finance a příprava světového kongresu IIPF v Praze

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2001 - 30. září 2002
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 60 000 Kč
Registrační číslo 1/01
Číslo zakázky: IG108091