Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. října 2003
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí
Celkový rozpočet: 283 000 Kč
Registrační číslo RB 1/1/03
Číslo zakázky: GM108083