Impact of Infrastructural Investments to the Ekonomies of the State and the Region - workschops

Věda a výzkum

Doba řešení: 22. října 2001 - 1. prosince 2001
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)
Poskytovatel: ČS-americká společnost
Celkový rozpočet: 639 000 Kč
Registrační číslo W - 01 026
Číslo zakázky: GZ108081