Výběr pojistného na sociální zabezpečení, vymáhání nedoplatků a důsledky neplacení pojistného

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 30. června 2003
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkový rozpočet: 151 000 Kč
Registrační číslo HS103/03
Číslo zakázky: GM108063