prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

Projekty řešitele:

Strukturální distorze v dańovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries
2007 - 2009
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Diferenciace a problémy daňových systémů zemí Evropské unie a USA s ohledem na jejich ekonomicko-sociální charakteristiky
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Questionnaire
2005 - 2006
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Příprava rozšíření bakalářského studijního programu Finance-daně a kontrola o kombinovanou formu stud.
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU
2003
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Výběr pojistného na sociální zabezpečení, vymáhání nedoplatků a důsledky neplacení pojistného
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Společný seminář katedry veřejných financí s prezidentem International Institute of Public Finance a příprava světového kongresu IIPF v Praze
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Impact of Infrastructural Investments to the Ekonomies of the State and the Region - workschops
2001
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)