prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

Projekty řešitele:

Strukturální distorze v dańovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2007 - 2009

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Diferenciace a problémy daňových systémů zemí Evropské unie a USA s ohledem na jejich ekonomicko-sociální charakteristiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Questionnaire
ČS-americká společnost (ČS-AS)
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Příprava rozšíření bakalářského studijního programu Finance-daně a kontrola o kombinovanou formu stud.
MŠMT
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU
MZV
2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Výběr pojistného na sociální zabezpečení, vymáhání nedoplatků a důsledky neplacení pojistného
MPSV
2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Společný seminář katedry veřejných financí s prezidentem International Institute of Public Finance a příprava světového kongresu IIPF v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Impact of Infrastructural Investments to the Ekonomies of the State and the Region - workschops
ČS-americká společnost (ČS-AS)
2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)