Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. května 2007 - 30. května 2009
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: ostatní
Celkový rozpočet: 128 000 Kč
Registrační číslo Open Society Institute
Číslo zakázky: GZ108057