Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu

Věda a výzkum

Doba řešení: 29. ledna 2004 - 30. září 2004
Řešitel: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkový rozpočet: 420 000 Kč
Registrační číslo HS 115/04
Číslo zakázky: GM108054

Projekty řešitele