Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. června 2005 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkový rozpočet: 389 000 Kč
Registrační číslo GK MPSV-01-125/05
Číslo zakázky: GM108075