prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Veřejné finance ve vyspělých zemích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy
MPSV
2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu
MPSV
2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)