prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Veřejné finance ve vyspělých zemích
2013 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy
2005
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu
2004
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)