Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. května 2010 - 31. října 2012
Řešitel: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 2. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 4 759 322 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32075
Číslo zakázky: ES108070