Chování investičních instrumentů v kontextu finančních krizí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. David Havlíček
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 759 970 Kč
Registrační číslo F1/8/2010
Číslo zakázky: IG102030

Projekty řešitele