Dopad zavedení zajišťovacího účetnictví podle IFRS 9 na tržní hodnotu podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: Lenka Čiperová, MSc
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 252 400 CZK
Registrační číslo F1/3/2022
Číslo zakázky: IG105012
Projekt bude zaměřený se na vztah mezi využitím zajišťovacího účetnictví a tržní hodnotou akcií firem obchodovaných na evropských trzích. Zároveň, v návaznosti na zavedení Mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 9 Finanční nástroje od 1.1.2018, který si klade za cíl zdokonalit vykazování finančních nástrojů, bude zkoumán dopad přijetí tohoto standardu na tržní hodnotu akcií firem, které zajišťovací účetnictví používají, případně na společnosti, které se po zavedení nového standardu rozhodly zajišťovací účetnictví používat. Cílem projektu je zjistit, zda metoda řízení rizik, kterou se účetní jednotky rozhodnou použít, má vliv na tržní hodnotu jejich akcií a zda snaha dosažení investory očekávaných výsledků, bude ovlivňovat rozhodování společností při řízení rizik.

Projekty řešitele