Tržní selhání a jejich vliv na kvalitu auditu v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 793 140 Kč
Registrační číslo F1/25/2019
Číslo zakázky: IG105029
Auditorský trh je v současnosti silně regulován národními i nadnárodními právními předpisy. Jedním z hlavních cílů této regulace je zvyšování kvality auditu (např. vznik orgánů veřejného dohledu). Zvýšené regulační požadavky na auditorskou profesi se začaly objevovat po významných účetních skandálech (Enron, nebo Parmalat). V těchto případech selhaly auditorské společnosti v roli nezávislého kontrolního mechanismu odstraňujícího informační asymetrii mezi vlastníky a manažery. Významné dopady těchto skandálů rozšiřují auditorskou regulaci o tzv. veřejný zájem, reprezentovaný většími požadavky na kvalitu prováděných auditů. Cílem projektu je podrobněji analyzovat tržní selhání (informační asymetrii, teorii strážníka aj.) a ověřit jejich dopady na kvalitu auditu v České republice.

Projekty řešitele