Pokročilé metody modelování výnosů a rizik finančních instrumentů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Milan Fičura, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 759 650 Kč
Registrační číslo 23/2015
Číslo zakázky: IG102045

Projekty řešitele