Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Řešitel: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 638 000 Kč
Registrační číslo 17-13518S
Číslo zakázky: GO107017