Interakce a intergrace strategického manažerského účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 29. února 2024
Řešitel: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 870 440 CZK
Registrační číslo F1/46/2021
Číslo zakázky: IG107011
Cílem projektu je zkoumání interakcí mezi strategickým manažerským účetnictvím a účetnictvím udržitelného rozvoje, respektive stupně jejich integrace ve vztahu k manažerskému řídicímu systému organizací. Tyto interakce a vztahy budou zkoumány s ohledem na rozdílné působení externích zájmových skupin na formování strategických cílů řízení organizací a s ohledem na další obvykle zkoumané kontingenční faktory (odvětví, velikost, životní cyklus). Zkoumán bude jejich dopad na rutiny uplatňované v řízení organizací i na stanovení formalizovaných pravidel řídicími pracovníky, kteří mají rozhodovací pravomoci v této oblasti. Samostatně se bude výzkum věnovat zkoumání dopadů změn relevantní legislativy (zejména směrnice 2014/95/EU) na vykazování informací o udržitelném rozvoji a zprostředkovaně na řízení udržitelného rozvoje v podnicích.