doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Projekty řešitele:

Interakce a intergrace strategického manažerského účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2024

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Vliv systému odměňování a systému měření výkonnosti na motivaci a chování pracovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků - trendy a nejlepší praxe
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)