Baumolův model nevyváženého růstu a jeho aplikace na podmínky České republiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. David Prušvic, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 80 000 Kč
Registrační číslo 4/05
Číslo zakázky: IG108095

Projekty řešitele